Islanninhevosten askellajikilpailut

Askellajikilpailuilla tarkoitetaan kilpailuja, jotka on kehitetty yleensä erikoisaskellajeja omaaville hevosille. Suomessa tällaisia hevosia ovat oikeastaan vain islanninhevoset, joten askellajikilpailut ovatkin Suomessa keskittyneet juuri tähän rotuun. Maailmalla järjestetään askellajikilpailuja myös eri roduille.

Töltti ja passi

Islanninhevosen erikoisaskellajit ovat töltti ja passi. Töltissä hevosen jalat liikkuvat samassa tahdissa kuin käynnissäkin. Se on nelitahtinen askellaji ja hyvin tasainen ja ratsastajalle mukava. Passi on niin ikään tasainen ja mukava askellaji. Se on kuitenkin töltistä poiketen kaksitahtinen ja siinä saman puolen jalat liikkuvat samanaikaisesti samaan suuntaan. Passi on laukkaa nopeampi askellaji.

Töltti ja passi ovat islanninhevosille ominaisia askellajeja ja ne voivat käyttää näitä myös liikkuessaan vapaana. Taipumus askellajeihin perustuu kuitenkin geeniperimään, joten ei ole tavatonta ettei islanninhevonen osaa passia ollenkaan. Taipumuksia kumpaankin askellajiin voidaan myös joko voimistaa tai vähentää harjoittelulla.

Kilpailut

Askellajikilpailut ovat pääasiassa arvostelulajeja. Arvostelussa kiinnitetään huomiota muun muassa oikeaan tempoon, liikkeiden lennokkuuteen ja esityksen harmoniaan. Islanninhevosten askellajikilpailuihin kuuluu myös passijuoksu, joka on nopeuskilpailu. Kilpailuluokat on jaettu yleensä neli- ja viisikäyntihevosten luokkiin. Nelikäyntihevoseksi kutsutaan hevosta, joka osaa vain töltin. Viisikäyntihevonen osaa töltin sekä passin.

Islanninhevosten askellajikilpailut käydään ovaalinmuotoisella 250 metriä pitkällä ja noin 4 metriä leveällä radalla. Tällaisella radalla käydään kaikki muut kilpailut paitsi passijuoksu, jonka rata on niin ikään 250 metriä pitkä, sekä kouluratsastustyyppinen kür-ohjelma, joka käydään kouluratsastuskentällä.